סטאטוטוריקה ורישום מקרקעין

המחלקה הייעודית בקבוצה מעמידה לרשות הלקוח שירותי ליווי של כל תהליך הסדרת המקרקעין עד לרישומם בטאבו.

המחלקה כוללת  צוות מודדים מוסמכים עורכי דין ועורכי מידע בעלי וותק ונסיון רב בתחום הסדרה ורישום מקרקעין.

  • מפות הפקעה
  • תוכניות לצרכי רישום (פרצלציה ורפרצלציה)
  • מפות להסדרת מקרקעין בשטחים לא מוסדרים
  • הסדרת תחום שיפוט לאחר חקירת גבולות
  • מפות משבצת להתיישבות חקלאית
  • תשריטים לרישום בית משותף
  • רישום חלקות בטאבו
דילוג לתוכן