ליווי תוכניות בניין עיר

ליווי תכנון – תכניות בנין עיר ​

המחלקה הסטטוטורית הייעודית של הקבוצה מלווה את התכנון לאורך כל שלבי התב"ע הכוללני והפרטני.

המחלקה כוללת מודדים מוסמכים, מתכנני ערים, עורכות מידע מב"את ועורכי GIS.

איסוף המידע, ניתוח והעריכה מבוצעים באמצעות תוכנות ייעודיות בפורמטי מבא"ת ובהתאמה למערכות GIS:

  • איסוף מידע סטאטוטורי
  • נתוני ממ"ג
  • קומפילציה
  • מפות בעלויות
  • מפות נושאיות
  • טבלאות שטחים בהתאם לייעודים
דילוג לתוכן