איתור תשתיות תת קרקעיות

על מנת לבצע תכנון איכותי על בסיס מידע אמין, אנו מבצעים סקר תשתיות תת קרקעי מקיף, אשר יציף את הלא הנודע וימזער את הבלתי צפוי, כך שניתן יהיה לתכנן ולבצע, בצורה חכמה, על פי המצב הקיים מתחת לפני הקרקע.

איתור תשתיות חכם – פתרון טכנולוגי מלא

 • איסוף ואיגוד המידע בתוך מערכת GIS תלת ממדית:
  הצגת תשתיות תת קרקעיות על רקע מדידה, אורטופוטו, גושים וחלקות.
 • רישוי: תיאום הנדסי והוצאת היתרי תכנון וחפירה
 • איתור תשתיות מתכתיות:
  כבילה: חשמל, תקשורת, סיבים אופטיים ופיקוד.
  צנרת: מים, גז, ביוב, ניקוז, דלק.
 • איתור תשתיות אל מתכתיות: אסבסט, בטון ופלסטיק
 • איתור עיוור: ביצוע חפירות חכמות ועדינות בתוך הקרקע על מנת לחשוף קווי תשתית
 • מדידת התשתיות AS MADE – תוכניות עדות חתומות ע"י מודד מוסמך

אנו מאגדים את כל הפעילות: מדידה, רישוי, איתור, סימון, חישוף, תכנון ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בטכנולוגית חישה מרחוק  – כך שתקבל מפת תשתיות תת קרקעית ע"ג קבצי מדידה (PDF, PLT, DWG) מונגשת בתוך מערכת GIS תלת ממדית.

דילוג לתוכן